educatie

Kunsteducatie
Sinds 2012 geef ik regelmatig creatieve workshops op basisscholen. Ik vind het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd een creatieve, ontwerpgerichte manier van denken ontwikkelen. Op een speelse manier je ideeën ontdekken en vormgeven.

Voorbeelden van workshops:

  • Spelwereld (ontwerp je eigen iPad spel)
  • Mijn stad (maak een spelbord, geïnspireerd door je woonomgeving)
  • Project Binnen/Buiten (verhalen verzinnen, ruimtelijk denken, filmen, met Paulien Heemskerk)
  • Ontwerpen & programmeren met Scratch. Kinderen kunnen zelf een echt werkende game maken (met programmeur Frank Hermes)
  • Storyboards tekenen en monteren met iMovie.
  • Magische Flessenpost! (workshop voor scholen, boekhandels, bibliotheken gekoppeld aan het kinderboek Eiland in de Drup)
De workshops sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, zoals onder andere:

9 NEDERLANDS De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

44 ORIENTATIE OP JEZELF EN DE WERELD De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

54 KUNSTZINNIGE ORIENTATIE De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te Communiceren.