educatie

KUNSTEDUCATIE
Sinds 2012 geef ik regelmatig creatieve workshops op basisscholen, boekwinkels en bibliotheken. Ik vind het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd een creatieve, ontwerpgerichte manier van denken ontwikkelen. Op een speelse manier je ideeën ontdekken en vormgeven. Leren denken buiten de vaste kaders.

Voorbeelden van workshops:

  • Spelwereld (ontwerp je eigen iPad spel)
  • Mijn stad (maak een spelbord, geïnspireerd door je woonomgeving)
  • Project Binnen/Buiten (verhalen verzinnen, ruimtelijk denken, filmen, met Paulien Heemskerk)
  • Ontwerpen & programmeren met Scratch. Kinderen kunnen zelf een echt werkende game maken (met programmeur Frank Hermes)
  • Storyboards tekenen en monteren met iMovie
  • Magische Flessenpost! (workshop voor scholen, boekhandels, bibliotheken gekoppeld aan het kinderboek Eiland in de Drup)
  • VERHALENVANGER, workshop voor kinderen van 7 tot 12 jaar, deze les is ontwikkeld bij het kinderboek Eilandgekte. Het is een combinatie van een schrijfworkshop en een knutselworkshop. De kinderen schrijven eerst een verhaal en daarna schrijven of tekenen ze flarden van het verhaal op een windvanger die ze zelf maken.
De workshops sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, zoals onder andere:

9 NEDERLANDS De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

44 ORIENTATIE OP JEZELF EN DE WERELD De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

54 KUNSTZINNIGE ORIENTATIE De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te Communiceren.